Informatie m.b.t. regelgeving 

De Europese richtlijn betreffende "markten voor financiële instrumenten" (de MIF-richtlijn of MiFID Markets in Financial Instruments Directive) stelt een globaal wettelijk kader met betrekking tot het uitvoeren van orders die bedoeld zijn om concurrentie binnen Europa toe te laten tussen verschillende handelsplatformen: gereglementeerde markten, multilaterale handelssystemen en uitvoering van orders door dienstverleners op het vlak van beleggingen, met name via systematische internationalisatie, wat wil zeggen dat de dienstverlener voor beleggingen orders van in-house klanten voor het kopen en verkopen van financiële instrumenten op elkaar afstemmen en zo een "interne" markt beheren.

Deze MIF-richtlijn is gericht op:

  • het creëren van concurrentie tussen de handelsplatformen;
  • het harmoniseren van de voorwaarden voor het aanbieden van beleggingsdiensten; 
  • het de dienstverleners gemakkelijker maken het Europees paspoort te gebruiken. 

Ze betreft de financiële instrumenten en definieert nieuwe verplichtingen op het gebied van:

  • bedrijfsvoeringsregels en beste uitvoering;
  • regels voor het evalueren en informeren van beleggingsklanten;
  • respect voor de integriteit van de markt, declaratie van transacties en bewaring van bewijsstukken;
  • organisatorische principes waaraan moet worden voldaan om belangenconflicten te vermijden;
  • posttransactionele transparantie. 

La Française maakt haar beleid voor Best Selection en Belangenconflicten, die aan deze regelgevende verplichtingen voldoen, beschikbaar voor haar klanten. 

Groep La Française

Beleid bij het selecteren van financieel bemiddelaars

Om het beleid over de uitvoering van orders en de selectie van financieel bemiddelaars van de Groep La Française of haar entiteiten te raadplegen, klikt u hier.

Beleid bij belangenvermenging

Het beleid bij belangenvermenging van de Groep La Française en haar entiteiten is beschikbaar: klik hier.

Verwerkingsprocedure voor informatieverzoeken of klachten van klanten

De verwerkingsprocedure voor informatieverzoeken of klachten van klanten van de Groep La Française is beschikbaar: klik hier.

Beleid bij reporting

La Française beveelt haar klanten aan om, alvorens op haar producten in te tekenen, contact op te nemen met hun vertrouwde adviseur om te verzekeren dat deze producten bij hen passen en aan hun verwachtingen zullen voldoen.

Alle inschrijvingen moeten plaatsvinden op basis van legale documenten (prospectus of informatieoverzicht van het fonds, informatieoverzicht en statuten, informatie over regelgeving, kwartaal- en jaarverslagen). De documenten zijn beschikbaar op aanvraag bij elke beheermaatschappij, op hun internetpagina of bij de Autorité des marchés financiers (AMF). De fiscale toepassingen zijn afhankelijk van de individuele situatie van elke klant en kunnen achteraf wijzigen.

Vergoedingen van de distributeurs

Overeenkomstig artikel 314-76 van het algemeen reglement van AMF kan de klant op aanvraag bij zijn adviseur exacte inlichtingen inwinnen over de vergoedingen met betrekking tot de commercialisering van het product.

Verwerkingsmethoden inschrijvingen – welke gevolgen heeft de Dodd Frank Act voor u?

Dodd Franck Act – gevolgen voor de klanten die inschrijven op instrumenten van de Franse Beheermaatschappijen van de Groep La Française.

Prospecten/klanten/distributiepartners worden geïnformeerd dat de producten die op deze website worden getoond alleen kunnen worden aangeboden in rechtsgebieden, landen en staten waar de verkoop en promotie van deze producten is toegestaan.

In dit opzicht legt de van kracht geworden "Dodd Frank Act" specifieke beperkingen op voor beheermaatschappijen en alle andere belanghebbenden op de Franse markt met betrekking tot het verkopen en promoten van hun producten. 

Meer specifiek kan LF REM niet langer haar units van SCPI verkopen aan vennoten en klanten die door hun verblijfplaats onder de Amerikaanse wetgeving vallen.

Daarom is het voor LF REM niet mogelijk om inschrijvingen van klanten uit deze categorie te registreren in het register van deze SCPI's.

Voor andere beleggingsinstrumenten die worden beheerd door beheermaatschappijen van de Groep La Française, is het raadzaam uw adviseur aan te spreken om te achterhalen of u voor een bepaald instrument kunt inschrijven of dat u voor de belastingen onder de Amerikaanse wetgeving valt.

Definitie van US person: klik hier

Beleid van uitsluiting van controversiële wapens: hoe beïnvloedt dit beleggingsstrategieën.

Om het beleid van uitsluiting van controversiële wapens van La Française te lezen: klik hier

Responsible Investment Policy van La Française

klik hier

La Française AM Finance Services

La Française AM Finance Services, investeringsmaatschappij vergund door CECEI onder het nummer 18673 X (ACP Banque de France) – Professional Card verstrekt door de Parijse politieprefectuur – Vastgoedtransactie nummer T11960.

Effecten

La Française Asset Management

Beheermaatschappij, vergund door de Autorité des Marchés Financiers (Franse autoriteit voor effecten en markten) onder het nr. GP 97076 op 1 juli 1997 (AMF).

Klik hier om het transparantiewetboek Expertise Aandelen van La Française Asset Management te raadplegen, klikt u hier.

Beleid voor stemrecht

Om het beleid voor stemrecht en het rapport over het gebruik van stemrecht door La Française Asset Management voor het boekjaar 2020 te bekijken, klikt u hier.

Beleid voor bezoldigingen

Om het beleid voor bezoldigingen door La Française Asset Management voor het boekjaar 2020 te bekijken, klikt u hier.

Verslag van bemiddelingskosten

In overeenstemming met de reglementaire verplichtingen in artikel 314-82 stelt La Française Asset Management haar aandeelhouders een verslag van de bemiddelingskosten ter beschikking. Klik hier om het te lezen.

Partners

Tages Capital LLP

Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Engels recht, geregistreerd onder het nummer 0C364873 en waarvan het hoofdkantoor zich bevindt te 39 Saint James’s Street in Londen SW1 A1JD

JK Capital Management Ltd

Een maatschappij die wordt gereguleerd door de Securities and Futures Commission van Hongkong en waarvan het hoofdkantoor zich bevindt te Rm 1101 Chinachem Tower, 34-37 Connaught Road Central, Hongkong

Fred Alger Management, Inc

De financieel gedelegeerd bestuurder van het compartiment The Alger American Asset Growth Fund, is sinds 1964 geautoriseerd door de United States Securities & Exchange Commission ("SEC") als een vermogensadviseur onder de Investment Advisers Act van 1940 alsmede alle wijzigingen.

Vastgoed

La Française Real Estate Management

LFREM, vergund door de Autorité des Marchés Financiers (Franse autoriteit voor effecten en markten) onder het nr. GP 07000038 op 26 juni 2007 (AMF). Professional Card verstrekt door de Parijse politieprefectuur – Vastgoedtransactie nr. T12056.

Beleid voor stemrecht

Om het beleid voor stemrecht en het rapport over het gebruik van stemrecht door La Française Real Estate Management voor het boekjaar 2013 te bekijken, klikt u hier.

Beleid voor bezoldigingen

Voor toegang tot het beleid voor bezoldigingen van La Française Real Estate Manager, klikt u hier.

La Francaise Group UK Finance Limited


La Française Group UK Finance Ltd is a private limited company registered at Companies House in England and Wales under company number 4717154 and having its registered office at 78 Brook Street, London, W1K 5EF.  
It is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA number: 225360).

Partnerschappen

Euryale Asset Management

Vennootschap voor portefeuillebeheer vergund door de Autorité des Marchés Financiers (Franse autoriteit voor effecten en markten) onder het nummer GP-14000027 op 22 juli 2014.

Financiering van de economie

New Alpha Asset Management

Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een eigen vermogen van 2 483 720 EUR - RCS Paris 450 500 012 - N

Btw: FR 18450500012

Datum van opstelling: 21/10/2003

Vergunning: GP-05000001

 

Les sites du groupe
Mijn favorieten

De bookmarks worden bewaard met cookies, wanneer u cookies verwijdert van uw computer, verdwijnen ze uit uw voorkeuren.

De groep La Française biedt toegang tot de expertise van een aantal beheermaatschappijen wereldwijd. Om u de meest relevante informatie te kunnen bieden, hebben we een interface ontwikkeld om ons volledige aanbod voor te stellen voor uw profiel en uw land van woonplaats.
Selecteer uw profiel
1
Land
2
Taal
3
Profiel
Uw woonland
Uw taal
Uw profiel
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>