Beheer rentevoeten 

Total Return-beheer

In een marktsituatie met zeer lage rentevoeten zijn de fondsen met absolute prestaties een antwoord op de vraag naar rendement.

 

De op absolute prestaties gerichte aandelenfondsen zijn zowel divers als opportuun en bevoorrechten de zoektocht naar decorrelatie. Op onzekere markten bieden ze voor de belegger een alternatief ten opzichte van het meer traditionele beheer.

 • Meerdere klassen

  Meerdere klassen obligatieactiva:
  staatsleningen
  bedrijfsobligaties...

 • Diversificatie

  Aanjagers van diversificatie:
  aandelen, deviezen...

 • Wereldwijde geografische dekking

  Wereldwijde geografische dekking
  van de ontwikkelde en opkomende markten

Beheer termijnfondsen

Historische expertise van de groep La Française, het beheer van termijnfondsen is een van de specialisaties van het huis, pionier in dit domein.

 

Door de obligaties in de portefeuille tot hun gemeenschappelijke vervaldatum aan te houden, maken termijnfondsen een gediversifieerde beleggingsmethode op de obligatie-, openbare en particuliere markten mogelijk, terwijl de blootstelling aan volatiliteit wordt beperkt, die langzaam maar zeker vermindert naarmate de maturiteit van de effecten nadert.

 • Behoud

  Behoud van de effecten in portefeuille tot hun vervaldag

 • Arbitrage

  Mogelijkheid tot arbitrage door de beheerder wanneer het betalingsrisico van een effect toeneemt

 • Maturiteit en volatiliteit

  Hoe dichter de maturiteit nadert, hoe meer de volatiliteit daalt

Thematisch beheer

De teams van La Française putten uit de rijkdom van de obligatiemarkten om hun 'high-conviction'-beheer op thema's met een groot potentieel af te stemmen

 

Achtergestelde schulden, voor inflatie geïndexeerd, converteerbare obligaties, indekking tegen hoge rentevoeten ... Allemaal onderwerpen die de belegger bronnen van diversificatie en potentieel rendement bieden.

 • High conviction

  'High-conviction'-beheer volgt de trends op een opportunistische wijze

 • Activaklassen

  Gedifferentieerde benadering voor activaklassen, bijvoorbeeld: niches zoals achtergestelde schulden

 • Strategieën

  Gedifferentieerde benadering voor de strategieën, bijvoorbeeld: herwerkte converteerbare obligaties in het formaat 'met vervaldatum'

Een expertise die is ontwikkeld door La Française GAM en haar gelieerde ondernemingen.

Voor meer informatie over de vergunningen en informatie m.b.t. regelgeving van de Groep La Française kunt u hier klikken.

Deze gegevens worden uitsluitend ter informatie verstrekt en vormen geen aanbod tot aankoop of uitnodiging voor verkoop. Elke belegging houdt risico's in. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

Les sites du groupe
Mijn favorieten

De bookmarks worden bewaard met cookies, wanneer u cookies verwijdert van uw computer, verdwijnen ze uit uw voorkeuren.

De groep La Française biedt toegang tot de expertise van een aantal beheermaatschappijen wereldwijd. Om u de meest relevante informatie te kunnen bieden, hebben we een interface ontwikkeld om ons volledige aanbod voor te stellen voor uw profiel en uw land van woonplaats.
Selecteer uw profiel
1
Land
2
Taal
3
Profiel
Uw woonland
Uw taal
Uw profiel
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>