Wettelijke vermeldingen 

WIJ VERZOEKEN U DEZE WETTELIJKE VERMELDINGEN EN ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE EVENALS HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID (HIERNA: DE “ALGEMENE VOORWAARDEN”) AANDACHTIG TE LEZEN.

DOOR HET VERKRIJGEN VAN TOEGANG TOT, BEZOEK AAN OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE GAAT U AKKOORD, ALS PRIVÉPERSOON OF NAMENS DE JURIDISCHE ENTITEIT WAARVAN U DE VERTEGENWOORDIGER, DE AGENT OF DE WERKNEMER BENT, INDIEN U IN DIE HOEDANIGHEID HANDELT, GEBONDEN TE ZIJN AAN DE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE OP BEPAALDE PUNTEN GEWIJZIGD KUNNEN WORDEN. INDIEN U NIET AKKOORD BENT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN DIENT U ZICH TE ONTHOUDEN VAN TOEGANG TOT, BEZOEK AAN OF HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE DAARIN OPGENOMEN INFORMATIE.

 

 

  • PRIVACY- EN COOKIEBELEID

U bent momenteel verbonden met de website van: www.la-francaise.com (hierna: “de Website”) die wordt uitgegeven door de vennootschap GROUPE LA FRANÇAISE voor de Groupe La Française en de bedrijven die er deel van uitmaken (hierna: de “Groep”): 

GROUPE LA FRANÇAISE 

Maatschappelijke zetel: 128, boulevard Raspail, F-75006 Parijs
Naamloze Vennootschap met een Directie en Raad van Toezicht met een kapitaal van € 83.627.140 

 

HR PARIJS 480 871 490
Directeur van de publicatie: Dhr. Patrick Rivière 
Telefoon: +33 1 44 56 10 00   
E-mail: info@la-francaise.com 

 

Hostingbedrijf: VINC

Om meer te weten te komen over de verschillende beroepsregels waaraan de bedrijven van de groep (groepsmaatschappijen) onderworpen zijn en over onze verschillende goedkeuringen en autorisaties kunt u deze link raadplegen hier.

Ontwerp en ontwikkeling van de website: Smart Agence en LE GROUPE LA FRANÇAISE

Les sites du groupe
Mijn favorieten

De bookmarks worden bewaard met cookies, wanneer u cookies verwijdert van uw computer, verdwijnen ze uit uw voorkeuren.

De groep La Française biedt toegang tot de expertise van een aantal beheermaatschappijen wereldwijd. Om u de meest relevante informatie te kunnen bieden, hebben we een interface ontwikkeld om ons volledige aanbod voor te stellen voor uw profiel en uw land van woonplaats.
Selecteer uw profiel
1
Land
2
Taal
3
Profiel
Uw woonland
Uw taal
Uw profiel
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>