Gediversifieerd beheer 

Total Return

In een tijd waarin rendement moeilijk te vinden is, vormen de strategieën gericht op absolute prestaties in meerdere aandelenklassen een alternatief voor de lage rentevoeten en de volatiele aandelenmarkten.

 

De op absolute prestaties gerichte aandelenfondsen zijn zowel divers als opportuun en bevoorrechten de zoektocht naar decorrelatie. Op onzekere markten bieden ze voor de belegger een alternatief ten opzichte van het meer traditionele beheer.

 • Grote keuze

  Grote keuze aan strategieën en beleggingsthema's

 • Activa van meerdere klassen

  Activa van meerdere klassen

  AANDELEN
  RENTE
  DEVIEZEN

 • Liquide beleggings
  instrument

  Uiterst liquide beleggingsinstrumenten (futures en andere afgeleide producten)

Flexibel

Door 'high-conviction'-beheer te verbinden met tactische sturing van de blootstelling, zorgt flexibel beheer voor toewijzingen van gemoduleerde activa die dicht bij de markten staan.

 

Door de groeiende complexiteit van de markten en hun stijgende volatiliteit is het van het grootste belang dat de blootstelling aan de markten wordt gemoduleerd. Dat houdt in dat getracht wordt de perioden van schokken te dempen, maar daar staat tegenover dat slechts gedeeltelijk aan fasen van opleving wordt deelgenomen.

 • Toewijzings-
  flexibiliteit

  Grote manoeuvreermarge van de beheerder bij de toewijzing

 • Meerdere klassen
  Meerdere zones

  Meerdere activaklassen

  meerdere geografische zones

Gediversifieerd multibeheer

Multibeheer met open architectuur geeft toegang tot een ruime keuze aan beleggingsoplossingen en dus de mogelijkheid om de dakfondsportefeuille te diversifiëren, met het voordeel van de expertise van vele beheerders.

 

Dit functioneren in een open architectuur maakt het mogelijk volledig onafhankelijk optimale oplossingen op de markt te identificeren onder de icbe's, over het geheel van activaklassen met als doel efficiëntie te vinden voor de beleggers. Bij het selectieproces wordt de nadruk gelegd op 'high-conviction'-beheer, reactiviteit en aanpassingsvermogen aan de verschillende marktcycli, fundamenteel onderzoek, risicobeheer, transparantie en coherente strategieën.

 • Meer dan 20.000 beleggings-
  oplossingen

  meer dan 20.000 beleggingsoplossingen gesorteerd volgens een kwantitatief filter en een gerichte kwalitatieve analyse.

 • Onderzoek

  Onderzoek binnen alle activaklassen, geografische gebieden en beheerstijlen

 • Risicodiversificatie

  Er wordt aandacht gevestigd op de diversificatie van het globale risico voor de verschillende strategieën in portefeuille

Multi-management through emerging managers

Diversified, flexible asset management in the hands of entrepreneurial asset managers

 

As an incubator, NewAlpha enjoys ongoing special access to the world of entrepreneurial asset managers known as “Emerging Managers”. Its goal is to offer investors preferential access to this world through a broad range of investment strategies.

 • Emerging Managers

  Screening investment opportunities

  Screening investment opportunities

  Adjusting risk exposure

Een expertise die is ontwikkeld door Groep La Française en haar gelieerde ondernemingen.

Voor meer informatie over de vergunningen en informatie m.b.t. regelgeving van de Groep La Française kunt u hier klikken.

Deze gegevens worden uitsluitend ter informatie verstrekt en vormen geen aanbod tot aankoop of uitnodiging voor verkoop. Elke belegging houdt risico's in. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

Les sites du groupe
Mijn favorieten

De bookmarks worden bewaard met cookies, wanneer u cookies verwijdert van uw computer, verdwijnen ze uit uw voorkeuren.

De groep La Française biedt toegang tot de expertise van een aantal beheermaatschappijen wereldwijd. Om u de meest relevante informatie te kunnen bieden, hebben we een interface ontwikkeld om ons volledige aanbod voor te stellen voor uw profiel en uw land van woonplaats.
Selecteer uw profiel
1
Land
2
Taal
3
Profiel
Uw woonland
Uw taal
Uw profiel
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>