SRI Aandelen 

Aandelen

La Française biedt een aanbod aan aandelenfondsen die volledig worden beheerd door de
onze verantwoorde beleggingsaanpak. Dit aanbod dekt verschillende geografische en thematische gebieden.

 


Onze verantwoorde beleggingsaanpak is een innovatieve waardeselectiemethode die financiële criteria verbindt met strategisch onderzoek: aan de traditionele criteria milieu, sociaal en bestuur voegen wij innovatiecapaciteit en reactiviteit van de bedrijven toe en analyseren wij de megatrends als onderdeel van het in de context plaatsen van de strategie van de bedrijven, waarna we deze gegevens vergelijken met de financiële analyse.

 • 'High-conviction'-beheer

  Actief beheer voor High-conviction

 • Innovatie

  Een innovatieve en geïntegreerde benadering

 • Onderzoek

  Onderzoek dat draait rond de strategische elementen op lange termijn

Krediet

Omdat het zinvol is bij de selectie van de effecten en hun emittenten rekening te houden met verantwoorde beleggingscriteria, integreert La Française haar
onze verantwoorde beleggingsaanpak in haar obligatieproces.

 


onze verantwoorde beleggingsaanpak wordt vanaf nu ontwikkeld op een kredietobligatiefonds en zou langzaamaan moeten integreren in andere fondsen uit het obligatiegamma. onze verantwoorde beleggingsaanpak is een innovatieve waardeselectiemethode die financiële criteria verbindt met strategisch onderzoek: aan de traditionele criteria milieu, sociaal en bestuur voegen wij innovatiecapaciteit en reactiviteit van de bedrijven toe en analyseren wij de megatrends als onderdeel van het in de context plaatsen van de strategie van de emittenten, waarna we deze gegevens vergelijken met de financiële analyse.

 • Aangepast beheer

  Een verantwoorde beleggingsaanpak -beheer dat speciaal wordt aangepast aan het asymmetrische risicoprofiel van het krediet

 • Innovatieve benadering

  Een innovatieve en geïntegreerde benadering gedurende het hele beleggingsproces

 • Lange termijn

  Een onderzoek dat is gericht op de strategische en langetermijnelementen waarmee risico's beter kunnen worden geanticipeerd

Real Estate

De verantwoorde beleggingsaanpak in vastgoed houdt bij de ontwikkeling en de toepassing ervan rekening met het vermogen van gebouwen om zich aan te passen en in te spelen op innovatie.

 

Beleggingen in vastgoed nemen een centrale plaats in, in de kern van de SRI-problematiek met haar factoren op vlak van milieu (vermindering van de koolstofvoetafdruk, biodiversiteit, mobiliteit...), maatschappij (comfort, welzijn, diensten...) en beleid (transparantie, beleid van ethisch aankopen, relatie met de huurders...).

La Française heeft een unieke benadering ontwikkeld voor bedrijfsvastgoed en heeft haar evaluatiemethode veralgemeend naar heel haar bestaande patrimonium en naar alle activa bij aankoop ervan.

Zo worden bijna 80 criteria verwerkt in de evaluatie op milieu- en sociaal vlak van activa in volle eigendom door middel van een analyserooster dat intern is ontwikkeld.

 

Een innovatieve beleggingsfilosofie om te anticiperen op de evolutie van de markten

 • Plaatsbeschrijving

  Opwarming van de aarde + innovatie
  =
  nieuwe manier van produceren (werken) en consumeren (gebruik)

 • Reflectie

  Wet voor het omvormen van het energiesysteem voor groene groei + ontwikkeling van CSR = De ESG-criteria zijn de factoren van SRI

 • Adaptatie

  AIS
  =
  Rekening houden met een ESG-analyse van het vermogen van de gebouwen om zich aan te passen en in te spelen op innovatie

Een expertise die is ontwikkeld door La Française en haar gelieerde ondernemingen.

Voor meer informatie over de vergunningen en informatie m.b.t. regelgeving van de Groep La Française kunt u hier klikken.

Deze gegevens worden uitsluitend ter informatie verstrekt en vormen geen aanbod tot aankoop of uitnodiging voor verkoop. Elke belegging houdt risico's in. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

Les sites du groupe
Mijn favorieten

De bookmarks worden bewaard met cookies, wanneer u cookies verwijdert van uw computer, verdwijnen ze uit uw voorkeuren.

De groep La Française biedt toegang tot de expertise van een aantal beheermaatschappijen wereldwijd. Om u de meest relevante informatie te kunnen bieden, hebben we een interface ontwikkeld om ons volledige aanbod voor te stellen voor uw profiel en uw land van woonplaats.
Selecteer uw profiel
1
Land
2
Taal
3
Profiel
Uw woonland
Uw taal
Uw profiel
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>