Mijn favorieten

De bookmarks worden bewaard met cookies, wanneer u cookies verwijdert van uw computer, verdwijnen ze uit uw voorkeuren.

Menu

JK Capital Management 

Een ervaren, toegewijde en lokale manager

JK Capital Management, een filiaal van de Groep La Française, is een in Hongkong gevestigde vermogensbeheerder die sinds 1997 gespecialiseerd is in de Aziatische aandelen- en obligatiemarkten. Het bedrijf heeft 8 beleggingsexperts in dienst die zich focussen op de bottom-upselectie van aandelen/obligaties, waarbij due diligence een grote rol speelt.

 

Expertise op het gebied van effecten

Onze beleggingsexpertise berust op ons geloof in beleggen met overtuiging. Als actieve beheerder richten wij ons daarbij bewust op differentiatie. Wij beheren geconcentreerde portefeuilles met een langetermijnfocus die gebaseerd is op een sterke overtuiging en originele, bedrijfsinterne ideeën. Op basis van onze inzichten in de trends in het bedrijfsleven geven wij de voorkeur aan opkomende bedrijfstakken waarbij meerdere cycli worden doorlopen. Ons voordeel is dat wij er door dicht bij de markten te staan en onze handen 'vuil te maken' in slagen om bedrijven te ontdekken die nog onder de radar zijn en/of ondergewaardeerd worden, vaak die met een kleine of middelgrote beurswaarde.

Expertise in obligatiemarkten

In de obligatiemarkten combineren wij de macro-expertise in de wereldwijde opkomende markten van de Groep La Francaise met de sterke fundamentele due diligence-capaciteiten van JK Capital Management in Azië. In ons goed gediversifieerde productaanbod geeft ons team voor vastrentende beleggingen prioriteit aan een zeer gedisciplineerde bottom-upanalyse van elke positie om heel specifieke risico's die zich voordoen, ruim voor de rest van de markt te identificeren.

 

JKC-strategieën

La Française JKC China Equity Strategy

Dit fonds stelt beleggers in staat om te profiteren van de Chinese groei op lange termijn door middel van beleggingen in bedrijven die vanuit China werken en onshore of offshore genoteerd zijn. Bovendien profiteren zij van een volatiliteit die lager zal zijn dan de gemiddelde volatiliteit van Chinese indexen. Het fonds is een multi-cap-fonds dat zich richt op de bottom-upselectie van genoteerde bedrijven die hun activiteiten in China ontplooien. Het maakt daarbij gebruik van due diligence en overtuigende waarderingen die gebaseerd zijn op een op waarde gerichte beleggingsmethodologie.

La Française JKC Asia Equity Strategy

Dit fonds biedt beleggers de mogelijkheid om te beleggen in het Aziatische continent door middel van beleggingen in bedrijven die hoofdzakelijk in Azië actief zijn, met uitzondering van Japan. Het fonds streeft naar een bovengemiddeld rendement met een lagere volatiliteit dan gemiddeld door de toepassing van een bottom-upbenadering van de waarde in combinatie met een macro-gedreven top-downtoewijzing van landen.

La Française LUX - JKC Asia Bond 2023

De beheersdoelstelling van dit fonds is het verwezenlijken van een aantrekkelijk rendement over de aanbevolen periode van 7 jaar vanaf de introductiedatum van het subfonds tot en met 31 december 2023. Het fonds belegt voornamelijk in overheids- en bedrijfsobligaties van ongeacht welke kredietkwaliteit, uit landen in Azië en de Pacifische regio, behalve Japan, die aflopen op of vóór 31 december 2023.

La Française LUX - JKC Asia Bond

Dit fonds heeft als doelstelling om gedurende de aanbevolen beleggingsperiode van meer dan 3-5 jaar te zorgen voor een rendements- en kapitaalgroei op lange termijn. Het fonds zal het beleggingsdoel trachten te bereiken door middel van een totaalrendement long-only benadering met een flexibele toewijzing aan obligaties uitgegeven door particuliere of publieke instellingen, die hoofdzakelijk gevestigd zijn in landen in Azië en de Pacifische regio (met uitzondering van Japan). Het fonds is niet gebaseerd op of gekoppeld aan een index, maar kan achteraf door beleggers vergeleken worden met de prestaties van de Markit iBoxx Asian USD Dollar Bond Index.

Hoe wij beleggen – systematische benadering met discipline

Wij zijn op zoek naar bedrijven...

 • Met een duidelijk concurrentievoordeel
 • In bedrijfstakken met voldoende marktpotentieel
 • Met houdbare winstmarges
 • Met een sterke balans over de duur van economische cycli
 • Met een gemotiveerd managementteam dat zich op houdbare groei richt
 • Met onbetwistbare managementintegriteit en corporate governance

Wij genereren ideeën via...

 • Maandelijkse JKCM universe screening => JKCM focuslijst
 • Meer dan 700 meetings/gesprekken met bedrijven per jaar

Wij stellen portefeuilles samen...

 • Gebaseerd op overtuigingen (dagelijkse discussies + papieren portefeuilles van analisten)
 • Met een gedisciplineerd proces om ideeën op te pikken of uit te sluiten
 • Met nauwgezette portefeuillebeoordelingen en overtuigingscontroles

De bedrijven in onze portefeuilles omvatten in de meeste gevallen drie types:

 • Kernbeleggingen voor de lange termijn waarvan wij sterk overtuigd zijn
 • Ontdekking van de kansen op waardeschepping op korte tot middellange termijn.
 • 'Best of breed' benchmark-bedrijven

Aandelenbeleggingsproces – een bottom-upbenadering in 5 stappen

WaardefiltersHK/ China, Taiwan, Korea, Singapore, Filippijnen, Thailand, Indonesië, India, Maleisië. “A” aandelen via de Shanghai & Shenzhen – Hong Kong Stock Connect. Filteren van de markten aan de hand van de MSCI Value-definitie om het beleggingsuniversum in te perken
Macro-overzitch 
 • Landtoewijzing
 • Sectortoewijzing
 
Financiële benadering 
 • Verificatie van de waarderingswaarden
 • Identificatie van risico's in de waardering
 • Samenstellen van waarderingsmodellen
 
Benadering voor particulieren aandelen 
 • Due diligence-onderzoek van de corporate governance van bedrijven
 • Managementbeoordeling
 • Persoonlijke meetings en locatiebezoeken
 
  
 • Samenstelling van de portefeuille: 20 tot 40 aandelen
 • Keuze van de aandelen
 • Analyse van de markttiming
 • Risicobeheersing
 

Beleggingsproces voor obligaties – combineren van top-down- en bottom-upexpertise

Identificeren van macro-economische factoren in de markt

 • Wereldwijde economische prognoses
 • Vooruitblik op trends en implicaties van monetair en fiscaal beleid
 • Objectieve risicoanalyse met betrekking tot landen
 • Benchmarking van de relatieve waarde van de wereldwijde opkomende markten met de teams van La Française

Top-downpositionering

 • Beoordeling van macro-economische vooruitzichten...
 • ...we bekijken de portefeuille op basis van onze zienswijze met betrekking tot duur, curve, risico, land en sectoren
 • Handhaving van een gedisciplineerde benadering van diversificatie

Bottom-up due diligence van individuele bedrijven

 • Breed beleggingsuniversum => hoge mate van selectiviteit
 • Gediversifieerde strategie MAAR met behoud van de focus op bottom-up due diligence
 • Elke positie wordt onderworpen aan een grondige fundamentele kredietwaardigheidsanalyse op basis van het zakelijke, financiële en affiliatieprofiel
 • Nuttige gebruikmaking van de inzichten van het team van JKCM Equity
 • Focus op nauw contact met management...
 • ...meer dan 700 meetings/gesprekken met bedrijven per jaar
 • Alle posities worden dagelijks onderworpen aan beoordeling van de relatieve waarde en de risico's

Portefeuillebeheerders

Ervaren professionals met gemiddeld 20 jaar ervaring met beleggingen in Aziatische markten.

 • Fabrice Jacob

  Founder, CEO and Portfolio Manager

  Fabrice Jacob

  Founder, CEO and Portfolio Manager

 • Sabrina Ren

  Portfolio Manager, Equity

  Sabrina Ren

  Portfolio Manager, Equity

 • Marcus Weston

  Portfolio Manager, Fixed Income

  Marcus Weston

  Portfolio Manager, Fixed Income

Research

Contactgegevens

JK CAPITAL MANAGEMENT LTD.

Toelichting over toepasselijke wet- en regelgevingen

 

JK Capital Management Ltd (een onderneming uit Hongkong, gevestigd in Suite 1101, Chinachem Tower, 34-37 Connaught Road Central, Hongkong, HK SAR) is geautoriseerd en gereguleerd door de Securities and Futures Commission (SFC) van Hongkong, voor het beheer en de distributie van gereguleerde financiële producten en diensten. La Française AM International heeft een overeenkomst getekend met JK Capital Management Ltd, waardoor La Française AM International gemachtigd is om producten van JK Capital Management Ltd in Europa te distribueren. 

Niets in of op deze website kan worden uitgelegd als een aanbod tot verkoop van effecten, belegging of tot het aangaan van een transactie.  De website is niet gericht op welke persoon of welk rechtsgebied dan ook waar de publicatie of beschikbaarheid van deze website verboden is.  De informatie die op deze website wordt gepubliceerd, is actueel op het moment dat deze voor het eerst wordt gepubliceerd en kan evenwel niet juist of nauwkeurig blijven.  Elke meningsuiting of prognose is gebaseerd op bronnen die betrouwbaar worden geacht op het moment dat een dergelijk advies of een dergelijke prognose kenbaar is gemaakt.  De marktomstandigheden en aannames zijn aan verandering onderhevig nadat een dergelijke prognose en opinie is afgegeven.  In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten.  De waarde van beleggingen kan fluctueren en beleggers kunnen hun volledige belegging verliezen.  Wisselkoersschommelingen kunnen ook van invloed zijn op de waarde van beleggingen in het buitenland.

Voordat u gaat beleggen, moet u zorgvuldig nadenken over de beleggingsdoelstelling van het fonds, de risico's, de kosten en uitgaven en of het fonds voor u beschikbaar is in de jurisdictie van uw woonplaats. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de nieuwste prospectus, het KIID, de factsheets en de jaar- en halfjaarverslagen, waarvan de laatste versies gratis beschikbaar zijn op www.lafrancaise-am.com of op aanvraag bij contact-valeurmobilieres@lafrançaise-group.com of via uw financieel adviseur. 

De groep La Française biedt toegang tot de expertise van een aantal beheermaatschappijen wereldwijd. Om u de meest relevante informatie te kunnen bieden, hebben we een interface ontwikkeld om ons volledige aanbod voor te stellen voor uw profiel en uw land van woonplaats.
Selecteer uw profiel
1
Land
2
Taal
3
Profiel
Uw woonland
Uw taal
Uw profiel
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>
Door uw navigatie op deze website voort te zetten, aanvaardt u het gebruik van cookies en andere tracers opdat u in staat bent informatie te verkrijgen die is aangepast aan uw profiel, om het delen van informatie op sociale netwerken te vergemakkelijken, om u de best mogelijke navigatie te garanderen en statistieken te maken. Voor meer informatie nodigen wij u uit om ons Privacy- en cookiebeleid te lezen. Meer informatie.