Regulatory

KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE SUBFONDSEN - Beobank Funds – La Française Core Fund en Beobank Funds – Balanced Strategy Fund

26-05-2023

Deze inhoud is voorbehouden aan professionele beleggers in de zin van de MiFID-richtlijn.

Geachte mevrouw, geachte heer,

De raad van bestuur van de Maatschappij informeert u over zijn beslissing om over te gaan tot de fusie door absorptie van het subfonds Beobank Funds – La Française Core Fund (het 'Geabsorbeerde subfonds') in het subfonds Beobank Funds – Balanced Strategy Fund (het 'Absorberende subfonds') (de 'Fusie'), overeenkomstig artikel 1 (20) a) en hoofdstuk 8 van de wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd (de 'Wet van 2010') en artikel 15 van de statuten van de Maatschappij.
 

Les sites du groupe
Mijn favorieten

De bookmarks worden bewaard met cookies, wanneer u cookies verwijdert van uw computer, verdwijnen ze uit uw voorkeuren.

De groep La Française biedt toegang tot de expertise van een aantal beheermaatschappijen wereldwijd. Om u de meest relevante informatie te kunnen bieden, hebben we een interface ontwikkeld om ons volledige aanbod voor te stellen voor uw profiel en uw land van woonplaats.
Selecteer uw profiel
1
Land
2
Taal
3
Profiel
Uw woonland
Uw taal
Uw profiel
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>