Internetbericht: La Française Rendement Global 2028 naar Frans recht (hierna het "Subfonds") NL > BE

10-05-2022

Deze inhoud is voorbehouden aan professionele beleggers in de zin van de MiFID-richtlijn.

De beheermaatschappij heeft besloten de inschrijvingsperiode van het Subfonds te verlengen tot 30 juni 2024 in plaats van tot 31 maart 2023. Er zij op gewezen dat de beheermaatschappij zich het recht voorbehoudt deze periode in te korten, afhankelijk van de marktomstandigheden.

Deze wijziging wordt van kracht op 13 mei 2022. 

De andere kenmerken van het Subfonds blijven onveranderd.

Wij willen u er graag op wijzen dat het noodzakelijk en belangrijk is om het essentiële-informatiedocument voor beleggers van het Subfonds door te nemen. Het is beschikbaar op de site www.fundinfo.com, gesteld op de zetel van de fondsbeheerder en in België bij CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86 C B320, B-1000 Brussel, dat optreedt als financieel dienstverlener voor het fonds in België.Alle documenten worden op eenvoudig verzoek gratis ter beschikking gesteld op de zetel van de fondsbeheerder en in België bij CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86 C B320, B-1000 Brussel, dat optreedt als financieel dienstverlener voor het fonds in België.

De intrinsieke waarde van de deelbewijzen wordt in België gepubliceerd op www.fundinfo.com en is op schriftelijk verzoek verkrijgbaar ten kantore BNP Paribas Securities Services S.C.A., 9 rue du Débarcadère, 93500 PANTIN en in België bij CACEIS Belgium SA Limited Company, 86 C B320 Avenue du Port, B-1000 Bruxelles.De documenten met essentiële beleggersinformatie moeten worden gelezen voorafgaand aan het besluit om te beleggen.De documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen vooraleer men beslist om te beleggen

Les sites du groupe
Mijn favorieten

De bookmarks worden bewaard met cookies, wanneer u cookies verwijdert van uw computer, verdwijnen ze uit uw voorkeuren.

De groep La Française biedt toegang tot de expertise van een aantal beheermaatschappijen wereldwijd. Om u de meest relevante informatie te kunnen bieden, hebben we een interface ontwikkeld om ons volledige aanbod voor te stellen voor uw profiel en uw land van woonplaats.
Selecteer uw profiel
1
Land
2
Taal
3
Profiel
Uw woonland
Uw taal
Uw profiel
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>