Brief aan de aandeelhouders NL-BE

01-09-2021

Deze inhoud is voorbehouden aan professionele beleggers in de zin van de MiFID-richtlijn.

Betreft: La Française Sub-Debt naar Frans recht

(deelbewijs Y FR0013321916*, deelbewijs IC CHF H FR0013017985*, deelbewijs R FR0011766401, deelbewijs C FR0010674978, deelbewijs RC USD H FR0013251196*, deelbewijs R D USD H FR0013397346*, deelbewijs T C EUR FR0013289063*, deelbewijs A FR0013321932*, deelbewijs I GBP H FR0013334018*, deelbewijs L FR0013480266*, deelbewijs IC USD H FR0013324159*, deelbewijs T C USD H FR0013289055*, deelbewijs TS FR0013397759*, deelbewijs S FR0013289071*, deelbewijs D FR0010969311)

*De Deelbewijs is niet geregistreerd in België

Geachte mevrouw, geachte heer,

U bent houder van een of meerdere deelbewijzen van het fonds "La Française Sub-Debt", hierna het "fonds" genoemd, en wij danken u voor uw vertrouwen in ons.

1. Aanpassing

Om te voorkomen dat de belangen van de beheerder van het fonds en die van de beleggers uiteenlopen, en om te voldoen aan de nieuwe ESMA-richtlijn inzake de berekeningswijze voor vergoedingen voor outperformance, heeft de beheermaatschappij besloten een systeem van variabele beheerkosten toe te passen op de deelbewijzen die in aanmerking komen voor vergoedingen voor outperformance, berekend op basis van de outperformance van een referentie-index volgens de nieuwe ESMA-methodologie.

De beheerdoelstelling en de referentie-index van het fonds zijn in die zin gewijzigd en zullen in overeenstemming worden gebracht met de drempelwaarde voor variabele beheerkosten, indien van toepassing.

De nieuwe samengestelde referentie-indicator van het fonds wordt: 50% Markit iBoxx EUR Contingent Convertible (IBXXC2CO Index) + 25% Markit iBoxx EUR Non-Financials Subordinated (I4BN Index) + 25% Markit iboxx EUR Insurance Subordinated (IYHH Index).

Deze wijzigingen in de juridische documentatie van het fonds hebben geen gevolgen voor de beleggingsstrategie van het fonds, die ongewijzigd blijft.
Deze wijziging vereist geen goedkeuring van de Autorité des marchés financiers en zal ingaan op 23 september 2021.

Als u de voorwaarden accepteert, hoeft u niets te doen. Stemt u niet in met de wijzigingen, dan hebt u de mogelijkheid om uw deelbewijzen kosteloos terug te kopen1 vanaf 23 augustus 2021 tot 23 september 2021.

1 Het bedrag van de gerealiseerde meerwaarden als gevolg van deze aflossing zal worden onderworpen aan de belasting die van kracht is op de datum van de transactie

Downloaden Brief aan de aandeelhouders NL-BE

Les sites du groupe
Mijn favorieten

De bookmarks worden bewaard met cookies, wanneer u cookies verwijdert van uw computer, verdwijnen ze uit uw voorkeuren.

De groep La Française biedt toegang tot de expertise van een aantal beheermaatschappijen wereldwijd. Om u de meest relevante informatie te kunnen bieden, hebben we een interface ontwikkeld om ons volledige aanbod voor te stellen voor uw profiel en uw land van woonplaats.
Selecteer uw profiel
1
Land
2
Taal
3
Profiel
Uw woonland
Uw taal
Uw profiel
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>