Mijn favorieten

De bookmarks worden bewaard met cookies, wanneer u cookies verwijdert van uw computer, verdwijnen ze uit uw voorkeuren.

Mededeling aan aandeelhouders van La Française LUX – Multistrategies Obligataires (Het « Subfonds »)

14-04-2020

This content is for Belgian investors only

Wij brengen u hiermede schriftelijk op de hoogte van de beslissing van de raad van bestuur van de Vennootschap (de “Raad") om met ingang van 15 april 2020 (de “Ingangsdatum”) tijdelijk en tot nader order swing pricing toe te passen op het Subfonds.

1. Redenen voor het toepassen van swing pricing
De huidige marktomgeving is ongekend, de liquiditeit wordt ernstig beïnvloed en er is een sterke inkrimping van de liquiditeit (met name wat sommige obligaties betreft), wat met betrekking tot de door het Subfonds verhandelde instrumenten resulteert in een grote kloof tussen de reële prijzen en de prijzen van de verstrekkers van deze instrumenten.

In deze uitzonderlijke omstandigheden en om de belangen van de aandeelhouders van het Subfonds te vrijwaren en een billijke behandeling te waarborgen, heeft de Raad besloten een “swing pricing”-mechanisme toe te passen op het Subfonds, zoals hieronder nader beschreven.

2. Praktische informatie
Swing pricing is bedoeld om bestaande of resterende aandeelhouders van het Subfonds te beschermen tegen de verwateringseffecten die zij kunnen ondervinden als gevolg van inschrijvingen op, alsook terugkopen en/of conversies van aandelen in of uit het Subfonds. Nadere details over het “swing pricing”-mechanisme zijn te vinden in de sectie “PRIJSSTELLING VAN AANDELEN” van het prospectus.

De toepasselijke swingfactor (uitgedrukt als percentage van de netto-inventariswaarde) mag niet meer dan 2% bedragen. De oscillerende prijsdrempel is vastgesteld op 5%.

De toepassing van swing pricing zal voortdurend worden herzien en zal worden opgeheven zodra deze niet langer vereist is, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouders van het Subfonds. Aandeelhouders worden via een afzonderlijke kennisgeving geïnformeerd over de opheffing van de toepassing van swing pricing.

Neem voor meer informatie contact op met La Française Asset Management of uw financieel adviseur.

Het actuele prospectus en de documenten met essentiële beleggersinformatie (Key Investor Information Documents, "KIID") zijn verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans. De jaarverslagen en halfjaarverslagen zijn verkrijgbaar in het Engels.

Alle documenten worden op eenvoudig verzoek gratis ter beschikking gesteld op de zetel van het fonds en in België bij CACEIS Belgium SA Limited Company, Havenlaan 86 C B320, B-1000 Brussel, dat optreedt als financieel dienstverlener voor het fonds in België.
De prijs van de aandelen wordt in België bekendgemaakt in L’Echo en De Tijd en kan op schriftelijk verzoek worden verkregen bij BNP Paribas Securities Services Luxembourg, 60, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg en in België bij CACEIS Belgium SA Limited Company, Havenlaan 86 C B320, B-1000 Brussel.

De documenten met essentiële beleggersinformatie moeten worden gelezen voorafgaand aan het besluit om te beleggen.

De groep La Française biedt toegang tot de expertise van een aantal beheermaatschappijen wereldwijd. Om u de meest relevante informatie te kunnen bieden, hebben we een interface ontwikkeld om ons volledige aanbod voor te stellen voor uw profiel en uw land van woonplaats.
Selecteer uw profiel
1
Land
2
Taal
3
Profiel
Uw woonland
Uw taal
Uw profiel
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>
Door uw navigatie op deze website voort te zetten, aanvaardt u het gebruik van cookies en andere tracers opdat u in staat bent informatie te verkrijgen die is aangepast aan uw profiel, om het delen van informatie op sociale netwerken te vergemakkelijken, om u de best mogelijke navigatie te garanderen en statistieken te maken. Voor meer informatie nodigen wij u uit om ons Privacy- en cookiebeleid te lezen. Meer informatie.