Kennisgeving: Subfonds "La Française Rendement Global 2028" van de SICAV (bevek) naar Frans recht "La Française"

05-03-2021

Deze inhoud is voorbehouden aan professionele beleggers in de zin van de MiFID-richtlijn.

Wij delen u mee dat de beheermaatschappij La Française Asset Management besloten heeft de volgende verduidelijking toe te voegen aan het subfonds "La Française Rendement Global 2028" van de SICAV "La Française" met betrekking tot de zogenaamde "hedged"* (afgedekte) aandelencategorieën van het subfonds:

Kennisgeving: Subfonds "La Française Rendement Global 2028" van de SICAV (bevek) naar Frans recht "La Française"

"Bij aandelen H* die tegen de referentievaluta van het subfonds zijn afgedekt, kan er in bepaalde perioden sprake zijn van over- of onder-afdekking , met als mogelijk resultaat een residueel valutarisico voor deze aandelen ten opzichte van de referentievaluta van het subfonds. Deze afdekking zal over het algemeen gebeuren met behulp van forwardcontracten, Fx forwards, Fx swaps, maar kan ook valutaopties of futures omvatten."

Bovendien zal de aandelencategorie I D EUR* van het subfonds voortaan voorbehouden zijn aan professionele cliënten in de zin van de MiFID en aan cliënten van de Groupe BPCE.

* Deze aandelen zijn niet toegelaten voor verhandeling in België.

Deze wijzigingen vereisen geen goedkeuring van de Autorité des marchés financiers en zullen ingaan op 10 maart 2021. De regelgevende documenten zullen in die zin worden gewijzigd.

De andere kenmerken van het subfonds blijven onveranderd.

Wij willen er graag op wijzen dat het noodzakelijk en belangrijk is om het essentiële-informatiedocument voor beleggers van het subfonds "La Française Rendement Global 2028" door te nemen. Het is beschikbaar op de site www.fundinfo.com.

Het actuele prospectus en de essentiële beleggersinformatie, zijn in het Frans en Nederlands beschikbaar. De jaarverslagen en halfjaarverslagen zijn in het Engels verkrijgbaar.
Al deze documenten zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap en in België ook bij de financieel dienstverlener voor CACEIS Belgium SA Limited Company, 86 C B320 Avenue du Port, B-1000 Bruxelles, België, handelend in de hoedanigheid van financieel dienstverlener voor België voor de Vennootschap.

De intrinsieke waarde van de aandelen wordt in België gepubliceerd op www.fundinfo.com en is op schriftelijk verzoek verkrijgbaar ten kantore BNP Paribas Securities Services S.C.A., 9 rue du Débarcadère, 93500 PANTIN en in België bij CACEIS Belgium SA Limited Company, 86 C B320 Avenue du Port, B-1000 Bruxelles.

De documenten met essentiële beleggersinformatie moeten worden gelezen voorafgaand aan het besluit om te beleggen.

Les sites du groupe
Mijn favorieten

De bookmarks worden bewaard met cookies, wanneer u cookies verwijdert van uw computer, verdwijnen ze uit uw voorkeuren.

De groep La Française biedt toegang tot de expertise van een aantal beheermaatschappijen wereldwijd. Om u de meest relevante informatie te kunnen bieden, hebben we een interface ontwikkeld om ons volledige aanbod voor te stellen voor uw profiel en uw land van woonplaats.
Selecteer uw profiel
1
Land
2
Taal
3
Profiel
Uw woonland
Uw taal
Uw profiel
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>