Regulatory

Kennisgeving: Subfonds "La Française Carbon Impact Floating Rates" naar Frans recht van de SICAV "La Française"_NL-BE

25-11-2022

Hierbij stellen wij de aandeelhouders van het subfonds "La Française Carbon Impact Floating Rates" ervan in kennis dat de beheermaatschappij, La Française Asset Management, heeft besloten een mechanisme op te zetten voor het aanpassen van de inventariswaarde in verband met "swing pricing" met een drempel binnen dit subfonds. 

Deze wijziging treedt op 30 november 2022 in werking.

De andere kenmerken van het subfonds blijven onveranderd. 

Wij willen u er graag op wijzen dat het noodzakelijk en belangrijk is om het essentiële-informatiedocument voor beleggers van het subfonds "La Française Carbon Impact Floating Rates" door te nemen. Het is beschikbaar op de site www.fundinfo.com , gesteld op de zetel van de fondsbeheerder en in België bij CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86 C B320, B-1000 Brussel, dat optreedt als financieel dienstverlener voor het fonds in België.

Alle documenten worden op eenvoudig verzoek gratis ter beschikking gesteld op de zetel van de fondsbeheerder en in België bij CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86 C B320, B-1000 Brussel, dat optreedt als financieel dienstverlener voor het fonds in België.

De intrinsieke waarde van de deelbewijzen wordt in België gepubliceerd op www.fundinfo.com en is op schriftelijk verzoek verkrijgbaar ten kantore BNP Paribas, 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris en in België bij CACEIS Belgium SA Limited Company, 86 C B320 Avenue du Port, B-1000 Bruxelles.De documenten met essentiële beleggersinformatie moeten worden gelezen voorafgaand aan het besluit om te beleggen
 

Les sites du groupe
Mijn favorieten

De bookmarks worden bewaard met cookies, wanneer u cookies verwijdert van uw computer, verdwijnen ze uit uw voorkeuren.

De groep La Française biedt toegang tot de expertise van een aantal beheermaatschappijen wereldwijd. Om u de meest relevante informatie te kunnen bieden, hebben we een interface ontwikkeld om ons volledige aanbod voor te stellen voor uw profiel en uw land van woonplaats.
Selecteer uw profiel
1
Land
2
Taal
3
Profiel
Uw woonland
Uw taal
Uw profiel
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>