Kennisgeving aan de aandeelhouders van het subfonds Multistrategies Obligataires

28-06-2022

Deze inhoud is voorbehouden aan professionele beleggers in de zin van de MiFID-richtlijn.

De raad van bestuur van de Vennootschap (de "Raad") stelt u er hierbij van op de hoogte dat het beleggingsbeleid van het Subfonds bijgewerkt is om te verduidelijken dat blootstelling aan aandelen ook kan worden verkregen via voorwaardelijk converteerbare obligaties en dat de credit default swaps waarin het Subfonds kan beleggen single name en index swaps kunnen zijn.

Het beleggingsbeleid zal als volgt luiden: 
"(…) Het subfonds kan investeren in, of zijn blootgesteld aan, de volgende beleggingen tot 
maximaal het aangegeven percentage van de nettoactiva: 

  • converteerbare obligaties: 100% 
  • activa in niet-OESO-landen: 25% 
  • contant geld en equivalenten daarvan: 20%. Deze kunnen bestaan uit monetaire icb's of icb's met beleggingen waarvan de totale gewogen looptijd of de frequentie van de renteherziening niet meer bedraagt dan 12 maanden 
  • voorwaardelijk converteerbare obligaties: 20% 
  • door hypotheek of activa gedekte effecten: 20% 
  • andere icbe's/icb's: 10% 
  • aandelen (via blootstelling van converteerbare obligaties en voorwaardelijk converteerbare obligaties): 5%"
Les sites du groupe
Mijn favorieten

De bookmarks worden bewaard met cookies, wanneer u cookies verwijdert van uw computer, verdwijnen ze uit uw voorkeuren.

De groep La Française biedt toegang tot de expertise van een aantal beheermaatschappijen wereldwijd. Om u de meest relevante informatie te kunnen bieden, hebben we een interface ontwikkeld om ons volledige aanbod voor te stellen voor uw profiel en uw land van woonplaats.
Selecteer uw profiel
1
Land
2
Taal
3
Profiel
Uw woonland
Uw taal
Uw profiel
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>