Corporate

KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN HET SUBFONDS MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES (HET "SUBFONDS") NL > BE

29-11-2021

Deze inhoud is voorbehouden aan professionele beleggers in de zin van de MiFID-richtlijn.

Geachte aandeelhouder, De raad van bestuur van de Vennootschap (de "Raad") stelt u hierbij op de hoogte van de volgende wijzigingen aan het prospectus van de Vennootschap (het "Prospectus"):

1) Verduidelijking van het beleggingsbeleid

In de eerste paragraaf van het beleggingsbeleid van het Subfonds wordt er vanaf nu duidelijk op een concreet percentage blootstelling aan obligaties gewezen. De passage wordt daardoor als volgt:

"Het subfonds belegt voornamelijk in obligaties van ongeacht welke kredietkwaliteit, waaronder minder dan investeringswaardige obligaties, en in elke valuta van OESO-uitgevers.

Concreet belegt het ten minste 75% van zijn nettoactiva in vast- of variabelrentend schuldpapier, inflatiegekoppelde schuldbewijzen of verhandelbare schuldinstrumenten."

In het beleggingsbeleid wordt er bovendien vanaf nu op gewezen dat het subfonds maximaal 25% van zijn nettovermogen mag beleggen in niet-OESO-landen en maximaal 20% in contant geld en equivalenten daarvan.

De gewijzigde looptijd van het Subfonds is ook bijgesteld: deze kan zich nu tussen en bandbreedte van -3 tot 7 bewegen (in plaats van tussen -3 en 5).

Les sites du groupe
Mijn favorieten

De bookmarks worden bewaard met cookies, wanneer u cookies verwijdert van uw computer, verdwijnen ze uit uw voorkeuren.

De groep La Française biedt toegang tot de expertise van een aantal beheermaatschappijen wereldwijd. Om u de meest relevante informatie te kunnen bieden, hebben we een interface ontwikkeld om ons volledige aanbod voor te stellen voor uw profiel en uw land van woonplaats.
Selecteer uw profiel
1
Land
2
Taal
3
Profiel
Uw woonland
Uw taal
Uw profiel
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>