Regulatory

KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN HET SUBFONDS MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES (HET "SUBFONDS") NL-BE

21-06-2023

Deze inhoud is voorbehouden aan professionele beleggers in de zin van de MiFID-richtlijn.

Geachte aandeelhouder,

De raad van bestuur van de Vennootschap (de 'Raad') deelt u hierbij mee dat het beleggingsbeleid van het Subfonds zal worden geactualiseerd omdat de informatieverschaffingsregels op grond van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector op het Subfonds van toepassing worden. Na deze actualisering zal het Subfonds ecologische, sociale en governancekenmerken (ESG-kenmerken) bevorderen als onderdeel van zijn beleggingen.

Les sites du groupe
Mijn favorieten

De bookmarks worden bewaard met cookies, wanneer u cookies verwijdert van uw computer, verdwijnen ze uit uw voorkeuren.

De groep La Française biedt toegang tot de expertise van een aantal beheermaatschappijen wereldwijd. Om u de meest relevante informatie te kunnen bieden, hebben we een interface ontwikkeld om ons volledige aanbod voor te stellen voor uw profiel en uw land van woonplaats.
Selecteer uw profiel
1
Land
2
Taal
3
Profiel
Uw woonland
Uw taal
Uw profiel
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>