Regulatory

KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE VENNOOTSCHAP (LA FRANÇAISE LUX) > NL - BE

28-09-2022

Geachte aandeelhouder, De raad van bestuur van de Vennootschap (de "Raad") informeert u hierbij over de voorgenomen fusie tussen BNP Paribas Securities Services S.C.A. ("BP2S") en BNP Paribas S.A. ("BNPP") (de "Fusie").

BP2S zal worden opgenomen in BNPP. Als gevolg van de Fusie gaan alle activa, passiva en activiteiten van BP2S over naar BNPP door middel van rechtsopvolging onder algemene titel en zal BNPP alle functies en diensten overnemen die aan BP2S en haar filialen zijn toevertrouwd. In het Groothertogdom Luxemburg zal de Fusie tot stand worden gebracht door de absorptie van het Luxemburgse filiaal van BP2S door het Luxemburgse filiaal van BNPP.

Uit praktisch oogpunt zal deze Fusie geen gevolgen hebben voor de huidige operationele, organisatorische en commerciële stromen en zal deze voor u geen extra kosten meebrengen. De Fusie heeft geen invloed op de verbintenissen tussen BP2S en haar cliënten, aangezien deze volledig door BNPP worden overgenomen. Deze Fusie heeft echter wel een aantal praktische gevolgen, die wij graag met u willen delen:

  1. vanaf 1 oktober 2022 neemt het Luxemburgse filiaal van BNPP de rol van het Luxemburgse filiaal van BP2S over als bewaarder van de fondsen waarin u belegt;
  2. vanaf 1 oktober 2022 neemt het Luxemburgse filiaal van BNPP de rol van het Luxemburgse filiaal van BP2S over als centrale beheerder, met inbegrip van de rol als transferagent van de fondsen waarin u belegt, voor zover van toepassing.

***

Het prospectus van de Vennootschap zal worden bijgewerkt om onder meer de in dit bericht beschreven wijziging te weerspiegelen. Een exemplaar van de geactualiseerde prospectussen en het Frans en het Nederlands, alsook de jaar- en halfjaarlijkse verslagen in het Engels is op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, op www.fundinfo.com en in België bij CACEIS Belgium SA Limited Company, 86 C B320 Avenue du Port, B-1000 Bruxelles, handelend in de hoedanigheid van financieel dienstverlener voor België voor de Vennootschap, zodra de Luxemburgse toezichthouder op de financiële markten er zijn goedkeuring aan heeft verleend. 
 

De intrinsieke waarde van de deelbewijzen wordt in België gepubliceerd op www.fundinfo.com en is op schriftelijk verzoek verkrijgbaar ten kantore BNP Paribas Securities Services S.C.A., 9 rue du Débarcadère, 93500 PANTIN en in België bij CACEIS Belgium SA Limited Company, 86 C B320 Avenue du Port, B-1000 Bruxelles.

De documenten met essentiële beleggersinformatie moeten worden gelezen voorafgaand aan het besluit om te beleggen.

De Raad

Les sites du groupe
Mijn favorieten

De bookmarks worden bewaard met cookies, wanneer u cookies verwijdert van uw computer, verdwijnen ze uit uw voorkeuren.

De groep La Française biedt toegang tot de expertise van een aantal beheermaatschappijen wereldwijd. Om u de meest relevante informatie te kunnen bieden, hebben we een interface ontwikkeld om ons volledige aanbod voor te stellen voor uw profiel en uw land van woonplaats.
Selecteer uw profiel
1
Land
2
Taal
3
Profiel
Uw woonland
Uw taal
Uw profiel
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>