Regulatory

Internetbericht: Verandering van bewaarder en boekhoudkundig beheerder bij volmacht na de fusie binnen de groep tussen BNP Paribas Securities Services en BNP Paribas SA NL > NL

28-09-2022

28 september 2022

La Française Asset Management (hierna de "Vennootschap") deelt u hierbij mede dat BNP Paribas Securities Services, die optreedt als bewaarder en depositobank voor instellingen voor collectieve belegging, en als boekhoudkundig beheerder bij volmacht, zal fuseren met haar moedermaatschappij BNP Paribas SA. De ingangsdatum van de fusie staat gepland voor 1 oktober 2022, onder voorbehoud van het lopende lokale overleg met de sociale partners in bepaalde landen.

Als gevolg van de fusie wordt BNP Paribas SA, in haar hoedanigheid van universele opvolger van BNP Paribas Securities Services, vanaf de datum van de fusie de bewaarder en depositobank voor instellingen voor collectieve belegging en de boekhoudkundig beheerder bij volmacht van de in bijlage 1 genoemde fondsen.

De fusie zal geen invloed hebben op de functies en activiteiten die door de Vennootschap zijn opgezet en door BNP Paribas SA worden uitgevoerd. Het door BNP Paribas SA gehanteerde exploitatie- en dienstverleningsmodel blijft ongewijzigd, evenals de contactgegevens van de bewaarder in Frankrijk.

Na de inwerkingtreding kunnen de bijgewerkte prospectussen van de in bijlage 1 vermelde fondsen worden geraadpleegd op de website van La Française: www.la-francaise.com.
 

Les sites du groupe
Mijn favorieten

De bookmarks worden bewaard met cookies, wanneer u cookies verwijdert van uw computer, verdwijnen ze uit uw voorkeuren.

De groep La Française biedt toegang tot de expertise van een aantal beheermaatschappijen wereldwijd. Om u de meest relevante informatie te kunnen bieden, hebben we een interface ontwikkeld om ons volledige aanbod voor te stellen voor uw profiel en uw land van woonplaats.
Selecteer uw profiel
1
Land
2
Taal
3
Profiel
Uw woonland
Uw taal
Uw profiel
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>