Internetbericht: subfonds La Française Rendement Global 2025 van de sicav La Française naar Frans recht (hierna: "Fonds") NL >BE

28-12-2021

Deze inhoud is voorbehouden aan professionele beleggers in de zin van de MiFID-richtlijn.

Om het risico van vervroegde terugbetalingen het hoofd te bieden en het beheer van het Fonds op lange termijn te waarborgen, heeft de beheermaatschappij La Française Asset Management besloten de looptijd van de effecten in de portefeuille van het Fonds als volgt aan te passen:

Het Fonds zal worden belegd in obligaties die uiterlijk in december 2025 vervallen en/of in obligaties met een langere looptijd, die echter beschikken over de mogelijkheid van vervroegde aflossing vóór december 2025 ("call-optie"). Het Fonds belegt niet in eeuwigdurende obligaties.
Deze wijzigingen treden in werking op 31 december 2021.

De andere eigenschappen van het Fonds blijven onveranderd.

Wij willen er graag op wijzen dat het noodzakelijk en belangrijk is om het document met essentiële beleggersinformatie van het Fonds door te nemen. Dit document is beschikbaar op de site www.fundinfo.com

Alle documenten worden op eenvoudig verzoek gratis ter beschikking gesteld op de zetel van de fondsbeheerder en in België bij CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86 C B320, B-1000 Brussel, dat optreedt als financieel dienstverlener voor het fonds in België.

De intrinsieke waarde van de deelbewijzen wordt in België gepubliceerd op www.fundinfo.com en is op schriftelijk verzoek verkrijgbaar ten kantore BNP Paribas Securities Services S.C.A., 9 rue du Débarcadère, 93500 PANTIN en in België bij CACEIS Belgium SA Limited Company, 86 C B320 Avenue du Port, B-1000 Bruxelles.De documenten met essentiële beleggersinformatie moeten worden gelezen voorafgaand aan het besluit om te beleggen.

De documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen vooraleer men beslist om te beleggen.

Download the PDF

Les sites du groupe
Mijn favorieten

De bookmarks worden bewaard met cookies, wanneer u cookies verwijdert van uw computer, verdwijnen ze uit uw voorkeuren.

De groep La Française biedt toegang tot de expertise van een aantal beheermaatschappijen wereldwijd. Om u de meest relevante informatie te kunnen bieden, hebben we een interface ontwikkeld om ons volledige aanbod voor te stellen voor uw profiel en uw land van woonplaats.
Selecteer uw profiel
1
Land
2
Taal
3
Profiel
Uw woonland
Uw taal
Uw profiel
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>