Bericht aan de aandeelhouders van het subfonds Inflection Point Carbon Impact Global

24-06-2022

Deze inhoud is voorbehouden aan professionele beleggers in de zin van de MiFID-richtlijn.

De raad van bestuur van de Vennootschap (de "Raad") stelt u hierbij op de hoogte van de volgende wijzigingen aan de kenmerken van het Subfonds

1) Wijziging van de beleggingsdoelstelling 
 

De beleggingsdoelstelling van het Subfonds zal worden gewijzigd om een doelstelling inzake 
outperformance van de benchmark MSCI All Country World Index (MSCI ACWI Daily Net Total Return) toe te voegen aan de huidige beleggingsdoelstelling. Vanaf 20 juli 2022 zal de beleggingsdoelstelling als volgt luiden :

Doelstelling Bijdragen aan de overgang naar een koolstofarme economie en tegelijkertijd 
kapitaalgroei op lange termijn realiseren. Meer in het bijzonder streeft het subfonds ernaar om (exclusief kosten) beter te presteren dan de referentiebenchmark MSCI All Country World Index (MSCI ACWI Daily Net Total Return) over een periode van minimaal 5 jaar. 

Referentiebenchmark 

  • Aandelen in EUR: MSCI AC World Daily Net Total Return in EUR (NDEEWNR) 
  • Aandelen in USD: MSCI AC World Daily Net Total Return in USD (M1WD) 

Het subfonds wordt actief en discretionair beheerd. De index wordt gebruikt om het in aanmerking komende beleggingsuniversum te definiëren met als doel de koolstofvoetafdruk te verminderen. De beheerstrategie omvat het volgen van het verschil in risiconiveau van de portefeuille ten opzichte van dat van de index. Er wordt een matige afwijking van het risiconiveau van de benchmarkindex verwacht.

Les sites du groupe
Mijn favorieten

De bookmarks worden bewaard met cookies, wanneer u cookies verwijdert van uw computer, verdwijnen ze uit uw voorkeuren.

De groep La Française biedt toegang tot de expertise van een aantal beheermaatschappijen wereldwijd. Om u de meest relevante informatie te kunnen bieden, hebben we een interface ontwikkeld om ons volledige aanbod voor te stellen voor uw profiel en uw land van woonplaats.
Selecteer uw profiel
1
Land
2
Taal
3
Profiel
Uw woonland
Uw taal
Uw profiel
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>