Regulatory

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN HET SUBFONDS INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL (HET "SUBFONDS") NL > BE

08-12-2021

Deze inhoud is voorbehouden aan professionele beleggers in de zin van de MiFID-richtlijn.

Geachte aandeelhouder, De raad van bestuur van de Vennootschap (de "Raad") stelt u hierbij op de hoogte van de volgende wijzigingen aan het prospectus van de Vennootschap (het "Prospectus"):

1) Verduidelijking van het beleggingsbeleid

In de eerste paragraaf van het beleggingsbeleid van het Subfonds wordt er vanaf nu duidelijk op een concreet percentage blootstelling aan aandelen van wereldwijde bedrijven gewezen. De passage wordt daardoor als volgt:

"Het subfonds belegt hoofdzakelijk in aandelen van wereldwijde bedrijven, waaronder uit opkomende markten, die hebben toegezegd hun koolstofuitstoot te beperken, hun koolstofarme strategie uit te breiden en fossiele energiebrandstoffen te vervangen voor koolstofarme alternatieven.

Het subfonds belegt ten minste 66% van zijn nettoactiva in aandelen en aandelengerelateerde effecten van largecaps, zonder voorkeur voor sector. De beleggingen kunnen bestaan uit American en global depositary receipts (ADR's en GDR's)."

2) Actualisatie van risicowaarschuwingen

In aansluiting op het huidige beleggingsbeleid wordt er in de lijst van risico's die doorgaans gepaard gaan met normale marktomstandigheden, nu ook verwezen naar het kredietrisico en het derivatenrisico. Risico's die voortvloeien uit liquiditeit zijn verwijderd van de lijst van risico's die doorgaans gepaard gaan met normale marktomstandigheden. Daarnaast is het tegenpartijrisico opgenomen in de lijst van risico's die doorgaans gepaard gaan met abnormale marktomstandigheden.

Les sites du groupe
Mijn favorieten

De bookmarks worden bewaard met cookies, wanneer u cookies verwijdert van uw computer, verdwijnen ze uit uw voorkeuren.

De groep La Française biedt toegang tot de expertise van een aantal beheermaatschappijen wereldwijd. Om u de meest relevante informatie te kunnen bieden, hebben we een interface ontwikkeld om ons volledige aanbod voor te stellen voor uw profiel en uw land van woonplaats.
Selecteer uw profiel
1
Land
2
Taal
3
Profiel
Uw woonland
Uw taal
Uw profiel
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>